Day: November 1, 2017

01 nov 1811 | F.M.B. Whitcher

01 nov 1811 Frances Miriam Berry Whitcher
Frances Miriam Berry Whitcher (01 nov 1811 – 04 jan 1852 | Whitestown NY – Whitestown NY) poet, author, satirist, humorist | women.born.november @ susanpowersbourne.net